top of page

HITNA POMOĆ

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ustanove za hitnu medicinsku pomoć, Heinzelova 88, Zagreb.

U skladu s programom natječaja, valorizirajući sve relevantne faktore koji su poznati predložen je koncept koji daje maksimalne mogućnosti kako u prometnom tako i prostornom pogledu. Odluka kojom predlažemo prvenstveno nadzemnu građevinu s jednom podrumskom etažom, daje ovom prostoru jedan novi prepoznatljiv urbani znak koji i po svojemu sadržaju mora biti lako uočljiv i čitljiv sa svih strana. Svojim gabaritom građevina će se lako uočiti i sa Radničke ceste koja se u konačnici denivelira i spušta na nivo terena, kao i sa Heinzelove ulice.
Analizom projektnog programa i uzimajući u obzir GUP Grada Zagreba, došli smo u
nemogućnost da na nivou terena organiziramo prometnice, otvoreni parking za 50PM-
(cca 1000m2), rezerviramo 20% zelenila (975m2), organiziramo tehničku službu, hitnu službu i stacionar s pomoćnim prostorima (cca 2200m2), na temelju toga odlučili smo da sva potrebna parking mjesta pretvorimo u garažna, te tako dobijemo čistu
situaciju na samoj parceli. Kada se analiziraju tražene površine uvećane za komunikacije, uočljiva je bitna razlika između garažnog prostora s tehničkom službom i uz njih pripadajućim prostorima na jednoj strani te prostora hitne pomoći, stacionara, uprave i pratećih prostora na drugoj strani. Ova činjenica nas je rukovodila  te smo kroz oblikovanja građevine to i pokazali. Cijeli garažni prostor je dimenzioniran za kombi vozila koja se koriste za rad hitne pomoći, a dio parking mjesta se koristi za parking osobnih automobila, odnosno obzirom na svoje dimenzije može se prenamijeniti u parking vozila hitne pomoći. Vertikalna komunikacija vozila u garaži je riješena rampama (dvosmjernim), za osoblje su formirane dvije stubišne vertikale s liftovima, a jedan lift ide na nivo krova, do helidroma.
Građevina je koncipirana kao sklop dva elementa - ostakljenog ovala sa sadržajima hitne medicinske službe, koji je obuhvaćen čipkastom AB konstrukcijom iza koje se nalazi garaža s tehničkom službom i skladištima. Ostakljeni dio građevine je otvoren prema Heinzelovoj ulici sa koje dolaze vozila hitne službe s pacijentima u slučaju urgentnih situacija ili u svakodnevnoj uporabi. Dio građevine orijentiran na spuštenu Radničku cestu je garažni prostor u čijem prizemlju se nalazi tehnička služba. Na krovu građevine se nalazi tehnika (plinska kotlovnica, rashladni stroj, diesel agregat).
Ulazni dio u objekt-hitna pomoć i stacionar za urgentna stanja su orijentirani prema sjeveroistočnoj prometnici. Ispred je predviđena nadstrešnica ispod koje se istovremeno može nalaziti više vozila hitne pomoći, odnosno vozila koja su dovezla pacijente. Preko glavnog stubišta sa 3 lifta osigurana je komunikacija sa svim etažama. U podrumskoj etaži se nalazi parking za vozila hitne pomoći koja su u aktivnoj službi, te skladišta medicinske opreme, zaštitne opreme ,lijekova i sanitetskog materijala. Na 1 katu se nalaze prostori terenske službe, garderobe osoblja i prostor za tjelovježbu.
Na 2.katu je prijavno dojavna služba,uprava saarhivom ipratećim prostorima. 3.kat čini
restorana s kuhinjom, predavaonice sa bibliotekom,te terasa uz restoran. 4. i 5. kat je
garažni prostor. Putem glavnog i pomoćnog stubišta moguće je u bilo kojem trenutku
jednostavno dospjeti u bilo koji od navedenih prostora.

RACIONALNOST I EKONOMIČNOST


Tijekom analiza lokacije i uzimajući u obzir traženi projektni program, selekcijom mogućih rješenja, odlučili smo se za predloženo riješenje iz slijedećih razloga:

-znatno jeftinija i jednostavnija gradnja

-izbjegnuta je gradnja skupe dijafragme s ankerima ukoliko bi se gradila podzemna garaža s 4-5 etaža

-izbjegnuti problemi s podzemnom vodom.

-nadzemna garaža se prirodno ventilira i tako nisu potrebni prinudni sustavi ventilacije.

-predloženo riješenje daje mogućnost prenamjene parkirno garažnog prostora u
druge namjene ukoliko se za to ukaže potreba. 

-sustav gljivaste konstrukcije, stupa i punih ploča bez greda daje nižu visinu etaža a samim time i manji obujam i visinu građevine. Ušteda u obujmu građevine i površini pročelja je oko 12%

PROJEKT

Zgrada hitne medicinske pomoći

LOKACIJA

Zagreb, HR

Godina

2004.

bottom of page