top of page

DRAGUTIN KUŠLAN

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja osnovne škole “ Dragutin Kušlan“ u Zagrebu.

Građevina je smještena na središnjem dijelu parcele, istočno od prometnice. Volumen građevine pozicioniranjem u centralnu os sjever-jug formira praznine školskog dvorišta na istoku te platoa trga ispred škole na zapadu. Ovom koncepcijom respektira se postojeća urbana matrica centralnog dijela naselja sa postojećom gimnazijom na način da se pozicioniranjem ulazne zone škole na zapadnu stranu  afirmira mirna zona rekreacije i zelenila na istoku. 

 

Građevina se prema okolišu strukturira na način da se na istočnoj strani otvorenoj prema mirnijem neizgrađenom dijelu rekreacijske zone uspostavlja neposredan kontakt sa terenom dok se na zapadnom dijelu volumen uzdiže na etažu +1 propuštajući plohu školskog trga u prizemni dio škole.

Prožimanje se ostvaruje prelijevanjem parterne plohe  trga (javno) u unutrašnjost škole. Uspostavljen je  vizualni i prostorni kontakt javne zone trga sa unutrašnjim sadržajima škole; zone socijalne integracije sporta i rekreacije.

 

Artikulacija prostornih sklopova putem presjeka - funkcionalno i vizualno povezivanje po vertikali i horizontali. Koncept poluetaža – denivelacija istočnog i zapadnog trakta rezultira kreiranjem dominantnih strukturnih sklopova koji se nižu longitudinalno duž građevine.

Funkcionalni sklopovi razredne i  predmetne nastave te višenamjenskih učionica formiraju se oko niza ”praznina” koje se izmjenjuju uzduž centralne osi građevine.

Rad je ostvario uspjeh na natječaju izborom "Jedan od tri jednakovrijedna otkupa".

PROJEKT

OŠ Dragutin Kušlan

LOKACIJA

Zagreb, HR

Godina

2008.

bottom of page