Osnovna škola Popovača 1
Osnovna škola Popovača 1

press to zoom
Osnovna škola Popovača 2
Osnovna škola Popovača 2

press to zoom
Osnovna škola Popovača 5
Osnovna škola Popovača 5

press to zoom
Osnovna škola Popovača 1
Osnovna škola Popovača 1

press to zoom
1/5

OSNOVNA ŠKOLA

POPOVAČA

Građevina je smještena na središnjem dijelu parcele, istočno od prometnice. Volumen građevine pozicioniranjem u centralnu os sjever-jug formira praznine školskog dvorišta na istoku te platoa trga ispred škole na zapadu. Ovom koncepcijom respektira se postojeća urbana matrica centralnog dijela naselja sa postojećom gimnazijom na način da se pozicioniranjem ulazne zone škole na zapadnu stranu  afirmira mirna zona rekreacije i zelenila na istoku. 

PROJEKT

Osnovna škola Popovača

LOKACIJA

Popovača, HR

Godina

2007.