PLAN RAZVOJA LUKE OSIJEK

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ustanove za hitnu medicinsku pomoć, Heinzelova 88, Zagreb.

U skladu s programom natječaja, valorizirajući sve relevantne faktore koji su poznati predložen je koncept koji daje maksimalne mogućnosti kako u prometnom tako i prostornom pogledu. Odluka kojom predlažemo prvenstveno nadzemnu građevinu s jednom podrumskom etažom, daje ovom prostoru jedan novi prepoznatljiv urbani znak koji i po svojemu sadržaju mora biti lako uočljiv i čitljiv sa svih strana. Svojim gabaritom građevina će se lako uočiti i sa Radničke ceste koja se u konačnici denivelira i spušta na nivo terena, kao i sa Heinzelove ulice.
 

LOKACIJA

Osijek, HR

Godina

2005.

Plan razvoja luke Osijek

PROJEKT

Luka Osijek 1
Luka Osijek 1

Luka Osijek 2
Luka Osijek 2

Luka Osijek 9
Luka Osijek 9

Luka Osijek 1
Luka Osijek 1

1/9